Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach

nabízí zastupování před soudem nebo správním orgánem. Dále poskytujeme právní poradenství v oblasti občanského práva, (týká se i práva rodinného a pracovního práva), trestního práva, (obhajoba v trestním řízení) a obchodního práva (zaměřeno i na právo obchodních společností a závazkové právo).

Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach

Potřebujete právního poradce, advokáta nebo advokátní kancelář? Obraťte se na naší Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach. Nabízíme veškeré služby spojené s právními úkony, kterými jsou zastupování při soudním řízení v oblasti trestního práva, obchodního práva a občanského práva. Pro naši klientelu využíváme služeb odborníků i z jiných oborů, kterými jsou auditoři, účetní a daňoví poradci, tlumočníci a překladatelé, soudní znalci a další.

Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach

Advokátní a právnické služby, které nabízí Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach jsou zaměřeny předevší na právo občanské, obchodní a trestní. Při trestním právu jsou nabízeny veškeré služby s obhajobou při trestním řízení. Při občanském právu jsou poskytovány služby zaměřené na majetkové vztahy, převody nemovitostí, ochranu osobnosti, věcné práva a smluvní agendy a na právo rodinné a právo pracovní.

12. 09. 2017

vybrané maturitní stužky

Konečně máme vybrané maturitní stužky

vybrané maturitní stužky

05. 09. 2017

maturitní šerpy

Zanedlouho budeme vybírat maturitní šerpy

maturitní šerpy

Tyto stránky jsou určeny k vyjádření subjektivních názorů a případných reklamních, či podpůrných sdělení.

Kontakty

Pobočka:
Pelhřimov

© 2012 - 2021 programed by eshopy a internetový marketing - ENSiS